Yeni Teog ve Üniversite Giriş Sisteminin Hukuki Yönü

Yeni Teog ve üniversite giriş sisteminin hukuki yönü, son günlerde en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Gerek liseye giriş sınavlarında gerekse üniversiteye giriş sınavlarında gerçekleştirilen köklü değişiklikler hem öğrencilerin hem de ailelerin merak konusu haline gelmiştir.  Öğrencilerin eğitim hayatlarını büyük ölçüde etkileyecek olan bu iki sınavın 2018 yılından itibaren nasıl gerçekleştirileceği, gündemde yer alan konular arasındadır.

Yeni Teog ve üniversite giriş sisteminin hukuki yönü ile ilgili olarak öncelikle şunu belirtmeliyiz ki geçtiğimiz günlerde merkezi sınavlarla alakalı yeni düzenlemeler gündeme gelmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2018 yılında YGS ve LYS sınavlarında değişikliğe gidileceğini duyurmuştu. Bununla beraber gerçekleştirilecek olan değişiklikler sonucunda öğrencilerin ve ailelerin asla tedirgin olmaması gerektiği de belirtilmişti. YÖK’ün esas amacı, eğitim kalitesini yükseltecek biçimde sınav sistemi kurmak olduğundan dolayı gerçekleştirilen değişiklikler de bu amaca hizmet eder nitelikte olmaktadır. YÖK Başkanı yapmış olduğu açıklamada sınavın öğrenciler üzerinde yaratmış olduğu stresi azaltacak daha yalın bir sistem için gerekli değişikliklerin yapılması yolunda ilerlendiğini belirtmiştir. Bilindiği üzere üniversite giriş sınavları iki aşamalı olmaktaydı. Bunlardan ilki YGS, diğeri ise LYS’ydi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, haziran ayında gerçekleştirilecek olan sınava tüm öğrenciler katılacaktır. Bu durumda YGS benzeri bir oturum gerçekleştirilecektir. Bu aşamada adayların ortak lise müfredatından gelen sorular cevaplanacaktır.  Sınavın ikinci gününde ise alan testleri yapılacaktır. Bu oturumda ise öğrenciler soruları okumak istedikleri bölüme göre yanıtlayacaklardır. Yani öğrenciler, önlerine gelen tüm soruları yanıtlamak zorunda olmayacaklardır. Ancak yabancı dil sınavı tek oturum olarak gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda sınavın adında da değişikliğe gidilmiş olup artık üniversiteye giriş sınavının adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olmuştur. Yeni sistem ile birlikte 18 puan türünde de azalmaya gidilmiş olup her puan türünde türkçe ve matematik etkili olacaktır. Yeni sisteme dair gerçekleştirilecek olan açıklamalar devam etmekte olup yapılan değişikliklerin özellikle üniversite öğrencileri tarafından takip edilmesi doğru bir hareket olacaktır. Böylece akıllarda soru işareti kalmaksızın rahatça üniversite sınavları için hazırlanmak mümkün olacaktır.

Yeni Teog ve üniversite giriş sisteminin hukuki yönü ile ilgili olarak ele almamız gereken konulardan birisi de Teog’un nasıl gerçekleştirileceğidir. Yeni Teog ve üniversite giriş sisteminin hukuki yönüyle ilgili en çok merak edilenlerden birisi de Teog’dur. MEB tarafından Teog’un kaldırılmasıyla birlikte hem veliler hem de öğrenciler üzerinde büyük bir stres oluşmuştur. Sınavın nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceği, yeni sistemin öğrencilerin başarı oranlarını ne yönde etkileyeceği gibi sorular hem öğrencileri hem de velileri düşündürmektedir. Yeni liseye giriş sınavıyla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz ki Başbakan Yıldırım’ın da yapmış olduğu açıklamaya göre sınav artık test olmayacaktır. Yani yeni sistemde liseye giriş sınavlarında klasik sorular yer alacaktır. Yeni Teog ve üniversite giriş sisteminin hukuki yönüyle alakalı en büyük değişikliğin aslında Teog’da gerçekleştirildiğini söylememiz mümkündür. Açık uçlu soruların sorulacak olması öğrencileri tedirgin etmiş olsa da konuyla alakalı örnek sorular ve bunların nasıl cevaplanması gerektiğine dair bilgiler ilgili mercilerin internet sayfasında yer almaktadır.  Yeni Teog ve üniversite giriş sisteminin hukuki yönüyle alakalı olarak temelde söyleyebileceklerimiz bunlar olmakla beraber yeni gelişmelerin ve düzenlemelerin takip edilmesi öğrenciler açısından faydalı olacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki yapılan bu düzenlemeler tamamen öğrencilerin stresini azaltmak, başarı oranlarını yükseltmek ve daha iyi bir sınav ortamı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Av. Serdarhan TOPO

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.