Gelecek Vaad Eden Hukuk Dalları

Gelecek Vaad Eden Hukuk Dalları

Hukuk Öğrencileri Hangi Dalda Kendini Geliştirmeli?

Hukuk fakültelerinin sayısı gittikçe artmakta dolayısıyla hukuk mezunları da her geçen yıl artış göstermektedir. Bu durum hukuk öğrencilerinin daha lisans devam ederken kendilerini geliştirebilecekleri faaliyetlere yönelmelerine sebep olmaktadır. Belirli bir alanda kendilerini yetiştirmeleri, çeşitli seminerlere katılmaları, yaz aylarında staj yapmaları gibi ortalamanın üstünde olduklarını kanıtlayacak çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. Bu noktada hukuk öğrencilerinin hangi alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiği sorusu ortaya çıkmaktadır. Zira öğrenciler gelecek vadeden alanlara yönelmek ve diğer öğrencilerin arasından fark edilebilecekleri konularda tecrübe edinmeyi tercih etmektedir.

Globalleşen dünyada her geçen gün sınırların önemi azalmakta ve birçok konuda dünya çapında çalışma alanları oluşmaktadır. Bu sebeple özellikle lisans sürecinde en az bir yabancı dilin iyi seviyede öğrenilmesi gereklilik halini almıştır. Hukuk öğrencileri de bu anlamda yalnızca Türkiye odaklı değil dünya çapında bir araştırma yapmalı ve alan seçimini buna göre belirlemelidir. Hukukun hangi alanında ne tür gelişmelerin gerçekleştiğini yakından takip etmeli ve araştırmaları neticesinde gelecek vadettiğine inandıkları, kişiliklerine en uygun olan alanları bulmalı, o alanlarda geliştirmelidir.

Avukatlar İçin Alan Seçimi ve Uzmanlaşma

Avukatlar için alan seçimi ve uzmanlaşma her ne kadar hukuki bir zorunluluk olmasa da hukuk fakültesi mezun sayısındaki artış bunu zorunlu kılmaktadır. Bir avukatın başarılarıyla adını duyurabilmesi daha en başında bir alan seçmesi ve bu alanda edindiği deneyim, yürüttüğü çalışmalar ile uzmanlaşması sayesinde mümkün olabilmektedir. Avukatın seçtiği alanda uzmanlaşması bir yandan mesleğe devam ederken bir yandan akademik olarak da kendisini yetiştirmesini gerekli kılmaktadır. Akademik hayatına devam etmiş, alanında makaleler yazmış, almış olduğu dosyalarla tecrübe edinmiş avukat kendi alanında ismini duyurabilecektir.  Bu anlamda avukatın kaliteli hizmet vermesinin bir unsurunu da uzmanlaşma oluşturur demek yanlış olmayacaktır.

İnternet kullanımının yaygınlaşması hukuk alanını da avukat seçimi hususunda etkilemiştir. Hukuki bir uyuşmazlığı olan kimseler artık tabeladan, yakın çevreden bildikleri ofislere değil; internet üzerinden “Bu alanda kim daha yetkin?” araştırması yaparak avukat seçmektedir. Başvurmak istedikleri avukatların eğitim ve deneyimleri hakkında bilgi edinip elde ettikleri sonuca göre danışmanlık almaktadır. Elbette bir hukuk bürosunun yalnızca tek bir konuda faaliyet yürütmesi beklenemeyecektir. Fakat müvekkil için önemli olan ne kadar çok alanda çalışıldığı değil verilen hizmetin kalitesi olduğu için uzmanlaşma oldukça değerli hale gelmiştir.

Gelecek Vadeden Hukuk Dalları

Gelecek vadeden hukuk dallarını bilişim ve teknoloji hukuku, özellikle yapay zeka hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, basın hukuku, uluslararası ticaret ve e-ticaret hukuku, yabancılar hukuku, deniz hukuku vb. hukuk dalları olarak sıralamamız mümkündür. Verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere gelecek vadeden hukuk dalları aslında yeni yeni ortaya çıkmış, düzenlemelerin dünyada da halen tam oturmamış, gelişmeye devam eden alanlardan ibarettir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalarda yalnızca Türk hukuk sistemine bağlı kalmak yeterli olmayacaktır. Türk hukuku ile birlikte ilgili alana ilişkin dünyada yaşanan gelişmeler ile birlikte teknolojik gelişmelerin de takip edilmesi gerekmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.