Kişisel Bilgileri İfşa Eden Kişi Dava Edilebilir Mi?

Av. Serdarhan Topo | Uzman Bilişim Hukuku Avukatı

İfşa Etmek Ne Demektir?

İfşa etmek ne demek dendiğinde, ifşa kelimesi anlam olarak gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, ilan etmek tabirinde kullanılır. İfşa etme fiili ile kişisel verileri ele geçirme veya yayma suçu oluşmaktadır. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma veya ele geçirme suçu, kişinin hayatının gizli alanında kalması gereken verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi veya afişe edilmesiyle oluşur.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ifşa etmek, TCK’da seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Yani az sonra söyleyeceğimiz üç seçimlik hareketten herhangi birinin yapılmasıyla failin cezalandırılması gerekir:

  • Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi,
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması,
  • Kişisel verilerin ele geçirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmelidir. Bu tanıma göre o zaman bir gerçek kişiye ait onun haberi olmadan yayılan her türlü bilgi aynı zamanda onun bilgilerini ifşa etmek anlamına gelmektedir.

Kişisel Bilgilerinizi İfşa Eden Kişiyi Dava Edebilir Misiniz?

Özel hayatın gizliliği, anayasa ile koruma altına alınmıştır. Anayasanın 20. Maddesinde, herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu ve özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine kimse tarafından dokunulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Kişisel bilgileri ifşa eden kişi, kişinin hem özel hayatının gizliliğini ihlal etmiş hem de kişilik hakkına saldırıda bulunmuş olmaktadır. Ceza hukuku açısından değerlendirirsek, TCK md.134’te özel hayatın gizliliğini ihlal suçu genel bir norm olarak yerini almış ve bir suç olarak kabul edilmiştir.

Özel hayat birçok farklı katmandan oluşmaktadır. Bu bakımdan özel hayatın gizliliğinin korunması hakkı ile özel hayatın yalnızca gizli kalması gereken kısmı korunmaktadır. Bireyin toplumun diğer bireyleriyle beraber gerçekleştirdiği eylemler örneğin; alışverişe çıkmak, spora gitmek, sinemaya gitmek gibi faaliyetler korunması gereken alanın kapsamına girmez. Özel hayatın gizliliği bireylerin kişisel faaliyetlerinin, toplum tarafından bilinmesini istemediği noktada başlar ve bireyin bu bilinmesini istemediği faaliyetlerini ifşa eden kişi de tam da bu noktada özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işler.

Kişisel verilerin ifşası fiilini işleyen kişi aynı zamanda özel hayatın gizliliğini de ihlal etmiş sayılacağı için bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunulabilir. Kişilik hakları ve özel hayatının gizliliği ihlal edilen mağdur aynı zamanda bir haksız fiile maruz kaldığından bahisle tazminat davası da açma hakkına sahiptir. Hükme göre kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sosyal Medyadan Bilgilerinizi İfşa Eden Birine Dava Açabilir Misiniz?

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte yeni suç türleri oluşmaya başlamaktadır. Özellikle son yıllarda artan sosyal medya kullanımı ile bireylerin özel hayatının gizliliği ciddi bir şekilde ihlal edilebiliyor. Bireyler çeşitli saiklerle – örneğin karşı taraftan öç alma, onu küçük düşürme gibi- hareket edip, mağdurun müstehcen videolarını, fotoğraflarını veya özel bilgilerini ifşa edebilmektedir.

Sosyal medya vasıtasıyla bilgileri ifşa edilen kişi, medeni kanun hükümleri gereğince öncelikle hakimden dava yoluyla “saldırının durdurulması” nı talep edebilir. Mağdur kişisel verilerinin sosyal ağ sitelerinin veri depolarında saklanması halinde ise ciddi ve yakın bir tehdidin varlığı nedeniyle “saldırının önlenmesi davası” açabilir. Bu bağlamda gizli bilgilerinin sosyal medyadan bir an önce kaldırılmasını talep edebilir. Ayrıca burada bilgileri ifşa edilen kişi, kişilik hakkı saldırıya uğradığı için tazminat davası açarak maddi veya manevi zararının giderilmesini talep edebilir.

Sosyal medya yoluyla genellikle kişinin fotoğrafı veya sesinin konu edildiği kişilik hakkına saldırı teşkil eden fiil genellikle kişinin şerefine ve onuruna ya da özel hayatına müdahale kapsamında değerlendirilmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında TCK 134/2 gereğince, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İnternette Sizinle İlgili Paylaşılan İfşa Videolarını Kaldırabilir Misiniz?

İnternette özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği bir video paylaşılan kişilerin haklı olarak ilk istedikleri şey bu videoyu bir an önce internetten kaldırmaktır. Gerçekten de böyle bir durumda bir an önce bu videoyu internetten kaldırmak gerekmektedir aksi takdirde istenmeyen video paylaşıldıktan sonra her yerden silmek uzun süre almaktadır.

İnternetten video kaldırma işlemini gerçekleştirmek isteyen kişi ve kurumlar 5651 sayılı Kanuna göre, içerik sağlayıcısına başvurmalıdır. İçerik sağlayıcısına ulaşılamadığı taktirde ise yer sağlayıcısına başvurarak internetten videonun kaldırılabilmesini talep edebilmektedir. İçerik sağlayıcısı, internetten video kaldırma talebi için yapılan başvuruya en geç 24 saat içerisinde cevap vermelidir. Ayrıca kişilik hakları ihlal edilen ve maddi veya manevi zarara uğrayan kişi hakimden videonun kaldırılmasını talep edebilir. İnternetten kaldırma talebinde bulunulan video için yapılan başvuruları hakim 24 saat içerisinde karara bağlamalıdır.

Hakim tarafından internetten kaldırma kararı verilmişse bu karar Erişim Sağlayıcıları birliğine gönderilmekte, Erişim Sağlayıcıları Birliği ise 24 saat içerisinde internetten videoyu kaldırma işlemini gerçekleştirmektedir.

İnternetten Kaldırdığınız Videolar Tamamen Kalkar Mı?

Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarında içerik silme, kaldırma işlemleri aslında internetten web siteleri üzerinden yayınlanan haber, video, fotoğraf gibi içeriklerin arama motorları tarafından yapılan indeks bilgilerinin kaldırılmasıdır.

Arama motoru sayfaları kendi arama veritabanından kaldırdıklarında içeriğin yer aldığı sayfalar yapılan aramalarda bulunamaz. Ancak söz konusu içerik kaynak web sayfasında yer almaya devam eder.

Web sayfasındaki içeriğin tamamen silinmesi sulh ceza hakimliğine başvurarak olumsuz içeriklerin kaldırılması veya erişimin engellenmesi yoluyla mümkündür.

Yakınlarınıza Kişisel Bilgilerinizin (Resim, Fotoğraf,Video) İfşası Durumunda Ne Yapmalısınız?

Bireylerin kişisel bilgilerinin yakınlarına ifşası durumunda yukarıda anlatılan olumsuz durumların yanı sıra manevi olarak yaşanılan özellikle müstehcen içerikler ifşa edilmişse üzüntü genellikle daha fazladır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınması halinde kişinin şeref ve haysiyetine karşı yapılmış onur kırıcı bir eylem söz konusu olduğundan, bu bilgileri ifşa eden kişiye karşı manevi tazminat davası açabilir ayrıca bu kişi hakkında savcılığa şikayette de bulunulabilir. Bu tarz bir durumla karşı karşıya kalırsanız Topo Hukuk Bürosu bilişim hukuku alanındaki uzman kadrosuyla en kısa sürede size yardımcı olacaktır. 

Başlık
Tarih
Öğe Adı
Kişisel Bilgileri İfşa Eden Kişi Dava Edilebilir Mi?
Puan
51star1star1star1star1star

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.