İnternetten Resim ve Fotoğraf Kaldırma

İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma işleminin nasıl gerçekleştirileceği özellikle son dönemlerde pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise internet kullanıcı oranının her geçen gün artması ve bu durumun bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmesidir. Her ne kadar internet ve yaşanan teknolojik gelişmeler kişilerin hayatını kolaylaştırsada bazı hallerde bu gelişmeler bir dezavantaja dönüşmektedir. İnternetin kötü niyete sahip kimseler tarafından kullanılıyor oluşu ve karşı tarafın da dikkatsiz, tedbirsiz davranışı bazen büyük mağduriyetlere neden olmaktadır. Bunun sonucunda da kişiler internetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemini gerçekleştirmek istemektedirler.

 

İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma işleminin gerçekleştirilmesinin çok çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin bir kişinin müstehcen fotoğrafı ondan izinsiz bir şekilde internette yayınlanmış olabileceği gibi fotomontaj bir görüntü de yayınlanmış olabilir. İşte bu gibi durumlar karşısında kişilerin, hatta kurumların maddi ve manevi zararlar görmesi kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle internette paylaşılan içeriklerin yayılma hızı göz önünde bulundurulduğunda bu zararların boyutlarının ne kadar büyük olabileceği tahmin edilebilecektir. İnternette paylaşılan içeriklerin denetlenmesi ve söz konusu içerikler nedeniyle suç işlenmesinin önüne geçilebilmek adına kanun koyucu birtakım düzenlemeler gerçekleştirmiştir. İnternet ortamında yapılan yayınların denetlenmesinde etkili en önemli düzenleme ise 5651 sayılı Kanun’dur. Bu kanun çerçevesinde internetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi gerçekleştirilebileceği gibi aynı zamanda haber, video gibi içeriklerin de kaldırılması mümkündür. Ancak elbette her halde internet ortamında bulunan tüm içeriklerin kaldırılması mümkün olmayacaktır. Ancak bazı durumlarda söz konusu içerikler kaldırılabilecektir.

Konusu suç teşkil eden veya kişilik haklarına zarar veren içerikler hakkında internetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi, hem hukuki hem de teknik bilgiyi beraberinde gerektirdiğinden dolayı bu konuda bilişim avukatından yardım alınması en doğru tercih olacaktır. Fakat bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğine kısaca değinmemiz yararlı olacaktır. İnternetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi için ilk olarak içerik sağlayıcısına, buna ulaşılamadığı takdirde ise yer sağlayıcısına talepte bulunulmalıdır. İçerik ve yer sağlayıcısına ulaşılamıyorsa veya söz konusu talep reddediliyorsa bu halde Sulh Ceza Hakimine resim veya fotoğrafın kaldırılması için talepte bulunmak en doğrusu olacaktır. Eğer çok acil bir durum varsa doğrudan hakime talepte bulunmak ise mantıklı bir tercih olacaktır. Çünkü bu durumda hakim, kısa bir süre içerisinde talebi değerlendirecek ve erişimin engellenmesi yönünde karar verebilecektir. Netice itibariyle şunu belirtmeliyiz ki internetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemini gerçekleştirmek ve gerekiyorsa mevcut zararların karşı taraftan tazminini sağlamak için mutlaka uzman bir bilişim avukatıyla hareket edilmelidir.

Bilişim ve İnternet Hukuku

Google Arama Motorundan Resim ve Fotoğraf Kaldırma İşlemi

Bilindiği üzere Google, dünya çapından en çok kullanıcı oranına sahip arama motorudur. Yazılan bir kelime ile saniyeden bile kısa bir süre içerisinde milyonlarca, hatta milyarlarca sonucun karşımıza çıkması mümkündür. Hal böyle olunca da istenmeyen bir fotoğraf veya resmin Google aramalarında çıkıyor olması kişiler bakımından rahatsız edici, hatta bazen zarar verici olmaktadır. İşte bu nedenle internetten resim ve fotoğraf kaldırma işlemi Google’da da gerçekleştirilebilmektedir.

Google’dan bir resmin veya fotoğraf kaldırılabilmesi için öncelikli olarak söz konusu içeriğin hangi sitelerde yayınlanmış olduğu tespit edilebilir. Bazen kişiler farkında olmadan kendi sosyal medya hesaplarından yayınlamış oldukları içeriklerin başka sitelerde yayınlandığı zannetmektedirler. Yani istenmeyen fotoğraf veya resim aslında kişi tarafından bizzat kendisinin sosyal medya hesabında yayınlanmıştır. Bu durumda kişi, sosyal medya hesaplarından bu içeriği sildiği takdirde Google veritabanı güncellendikten sonra artık arama motorunda bu fotoğraf veya resim bir daha çıkmayacaktır. Ayrıca kişilerin, sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarına da dikkat etmesi gerekmektedir. Gizlilik ayarları paylaşılan içeriklerin yalnızca arkadaşlar tarafından görüleceği şeklinde ayarlandığı takdirde Google arama motorunda resim ve fotoğraf çıkmayacaktır. Bazense bunların dışında kişilerin hiçbir alakası olmaksızın kendileriyle alakalı zarar verici fotoğraf veya resimlerin yayınlandığı görülmektedir. İşte bu durumda 5651 sayılı Kanun çerçevesinde hareket edilerek hukuki işlem başlatılması en doğrusu olacaktır. Bu konuda bilişim avukatına danışılması ise doğru bir tercih olacaktır. Ancak bazen kişiler, hukuki işlem başlatmak yerine Google ile doğrudan iletişime geçmeyi tercih etmekte ve içeriğin kaldırılmasını talep etmektedir. Fakat bu durumunda birtakım eksileri olduğundan bizce en doğrusu kanun çerçevesinde hareket edilmesi ve hukuki sürecin başlatılmasıdır.

Google Görsellerde Resim Kaldırma

Google görsellerden resim kaldırma, arama motorundan fotoğraf kaldırma işlemi ile aynı şekilde gerçekleştirilmektedir. Yani yine 5651 sayılı Kanun’a göre hareket edilerek görsellerde var olan resimlerin kaldırılması mümkündür. Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar burada da geçerliliğini korumaktadır. Ancak yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere bazen kişiler doğrudan Google ile iletişime geçerek görsellerde var olan bir resmin kaldırılmasını talep etmektedirler. Fakat bu yolun her zaman için çok etkili bir yol olduğunu söylememiz mümkün değildir. Çünkü Google, hızlı bir şekilde kişilere olumlu geri dönüşte bulunmamakla beraber pek çok içeriğin düşünce özgürlüğü veya haberleşme özgürlüğü gibi kavramlar çerçevesinde paylaşıldığını beyan ederek kaldırma taleplerini reddetmektedir. Dolayısıyla bu da kişilerin hem zaman kaybına hem de manevi ve maddi zararlarına sebebiyet vermektedir.

Google görsellerden resim kaldırmak için izlenebilecek bir diğer yol da resmin paylaşılmış olduğu sitelerin tek tek tespit edilmesi ve bu sitelerin sahipleriyle iletişime geçilerek resmin kaldırılmasının talep edilmesidir. Ancak bu da uygulamada başvurulan ve etkili olan bir yol değildir. Çünkü Google görsellerde yer alan bir resim binlerce, hatta milyonlarca sitede yayınlanmış olabilir. Dolayısıyla bu yola başvurmak da zaman kaybına sebep olabilecektir. Bu nedenle Google görsellerden bir resmin kısa sürede kaldırılabilmesi için uzman bir bilişim avukatına danışılmalıdır.

İnternetten Resim Kaldırma ve Bilişim Avukatının Önemi

İnternetten resim, fotoğraf, haber vs kaldırma bilişim avukatının ne denli önemli olduğuna yazımızın bazı kısımlarında değinmiştik. Bilişim avukatının önemli olmasının esas nedeni ise, avukatın sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesidir. İnternetten içeriklerin kaldırılmasında hızlı bir biçimde hareket etmek, izlenecek yolu doğru tespit etmek elbette ki kişilerin olası zararlarını önleyebileceği gibi huzurlarına kavuşmaları açısından da önemlidir. İşte bilişim avukatı, hem olası zararların önüne geçebilmek adına hızlı ve etkili bir biçimde hareket edecek hem de müvekkilinin hak ve menfaatlerini korumak adına hareket edecektir. Eğer ortada manevi veya maddi zarar ya da her ikisi de varsa bu zararların tazmini için de hukuki süreç, bilişim avukatının desteğiyle başlatılabilecektir.

Avukat Serdar Han TOPO

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.