Trafik Kazaları ve Tazminat Hakkı

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazaları sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davası; en az bir motorlu taşıtın dahil olmasıyla ortaya çıkan ve kişi ya da kişilerin yaralanmasına, ölümüne veya maddi kayıplarına neden olan kazalarda, ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için açılan davaların tümüne denilmektedir. Bu tür kazaların sonucunda mağdurlara, çeşitli etkenlere bağlı olarak trafik kazası tazminatı hakkı doğmaktadır. Yazımızın devamında, trafik kazası tazminatı hakkı ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

Açılan trafik kazası tazminatı davası, hukuk normlarına uyarak mağdurun haklarını gözetmek ve bir nebzede olsa telafisini sağlamak amacıyla açılmaktadır. Elde edilecek telafinin çeşitliliği ve mağduriyeti giderici niteliğe sahip olması da, yine farklı birden fazla kritere dayanmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Davası, Kimler Tarafından Açılır?

Trafik kazası mağdurun yaralanması ile sonuçlanmışsa, mağdur bizzat kendisi trafik kazası tazminat davası açabilmektedir. Kazada yaralanan mağdur hukuk normları gereği dilediğinde, yaşadığı işgücü kaybı ve maluliyet gibi nedenlerden dolayı maddi tazminat davası, kaza sonrasında yaşadığı psikolojik olumsuzluklar nedeniyle de manevi tazminat davası açabilmektedir.

Mağdur ağır bedensel kayıplar yaşamışsa, manevi tazminat davasını yaralanan kişinin yakınları da açabilmektedir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında ise, trafik kazasında ölen kişinin hayattayken destek verdiği, yani geçimini sağladığı herkes tazminat davası açabilmektedir. Ölen kişinin evli olması durumunda bu davayı eşi veya çocukları, bekar olması halinde ise babası, annesi ya da kardeşleri açabilmektedir.

Trafik Kazası Sonrasında, Kime Tazminat Davası Açılır?

Hukuk böyle bir mağduriyetin doğması halinde mağdur olan kişi veya yakınlarına, aracın sahibine, aracın sürücüsüne, işleticisine ve sigorta şirketine dava açabilmektedir.

Aracın işleteni trafik kazasına karışmış olan aracı nedeniyle, maddi ve manevi tazminat davası açılabilecek kişiler arasında yer almaktadır. Aracın sahibi de yine, hukuk karşısında aracın işleteni olarak kabul edilmektedir.

Kazaya karışan aracın zorunlu trafik ve kasko sigortasının yapıldığı şirketlerde, dava açılabilecek yerlerin başında gelmektedir. Zira sigorta şirketi yaptığı sigorta ile, olası trafik kazalarında maddi ve manevi mağduriyeti karşılayacağını beyan etmektedir.

Trafik Kazalarında Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Yaralanma ya da ölüme sebebiyet veren trafik kazaları için açılan tazminat davalarına bakan, birden fazla mahkeme bulunmaktadır. Bu mahkemeler, trafik kazalarının durumuna göre değişmekte olup, şu şekildedir:

  • Mağdur, kazanın olduğu yere bağlı mahkemede tazminat davası açabilir.
  • Araç sahibinin, kusurlu sürücünün ve kazanın yapıldığı yerlerin birbirinden farklı adreslerde olması nedeniyle, mağdur bu adreslerin bulunduğu yerlerdeki mahkemelerin birinde dava açabilir.
  • Mağdur, kendi ikamet ettiği yere bağlı mahkemelerde trafik kazası tazminatı davası açabilir.
  • Son olarak mağdur ya da yakınları, Trafik sigorta şirketinin bulunduğu yerdeki mahkemede, trafik kazası tazminatı açabilme hakkına sahiptir.

Ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında açılacak davalara, hukuk kuralları gereği Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

Şayet trafik sigortasını yapan şirkete de dava açılacaksa, bu davaya ise Asliye Ticaret Mahkemeleri bakmaktadır. Çünkü sigorta şirketine doğan sorumluluk, ticari bir işten dolayı meydana gelmektedir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Kapsamında, Hangi Zararlar İstenilebilir?

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında mağdurun yakınları, aşağıdaki kalemler için tazminat talebinde bulunabilirler. Ölen kişinin ebeveynleri, çocukları, eşi, nişanlısı ya da kardeşleri, kaza sonucunda hissettikleri acı ve elem duyguları sebebiyle trafik kazası manevi tazminat davası açabilirler. Ölen kişinin her türlü cenaze masrafları için, hak talebinde bulunabilirler. Kişi hemen ölmemiş ve bir süre hastanede yatmışsa, tedavi giderleri talep edilebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı: Kaza sonucunda ölen kişilerin yakınları, ölen kişinin hayatta iken kendilerine olan bakım desteği olduğunu ispat etmeleri halinde, destekten yoksun kalma tazminatı alabilirler. Destekten yoksun kalanlar yani ölen kişinin  hayattayken baktığı kişiler, kişinin kendilerine olan muhtemel destek süreleri boyunca elde edecekleri tahmini maddi menfaati, sorumlulardan hukuk yolu ile talep etme hakkına sahiptirler.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında İstenilecek Zararlar Çeşitleri ise, Şu Şekildedir;

  • Yaralanan kişi yaşadığı acı, korku ve elem için, manevi tazminat davası açabilir.
  • Hastane ve bakım masraflarının tamamı
  • Yaralandıktan sonra ortaya çıkacak kazanç kaybı
  • Çalışma gücünün yitirilmesi veya azalması dolayısıyla ortaya çıkan kayıplar
  • Ekonomik geleceğin sıkıntıya düşmesiyle ilgili kayıplar

Gibi farklı başlıklar altında, mağdur kişi bu taleplerde bulunabilmektedir.

Hukuk, iki aracın çarpışması neticesinde can ya da uzuv kaybı yaşayan yolcuların yanında yer almakta ve bu kişilere de tazminat hakkı sunmaktadır. Yolcunun bulunduğu aracın kullanıcısı yüzde 100 kusurlu olsa dahi yaralanmalarda kendisi, ölümü halinde ise yakınları dava açarak hak talep edebilmektedirler.

diğer konularda Avukat Serdarhan Topo‘dan destek alabilirsiniz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.